Το Πρόγραμμα Εξετάσεων εισαγωγής στο ΠΜΣ έχει ως εξής:

 • ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ , 12 Οκτωβρίου 2007,
  Ώρα: 17:00-20:00, Αίθουσα:  Αμφιθέατρο Ισογείου.
 • ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ, 15 Οκτωβρίου 2007,
  Ώρα: 17:00-20:00, Αίθουσα:  Αμφιθέατρο Ισογείου.
 • ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ , 16 Οκτωβρίου 2007,
  Ώρα: 17:00-20:00, Αίθουσα:  Αμφιθέατρο Ισογείου.
 • ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ, 17 Οκτωβρίου 2007,
  Ώρα: 17:00-20:00, Αίθουσα:  Αμφιθέατρο Ισογείου.
 • ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ, 18 Οκτωβρίου 2007,
  Ώρα: 09:00- *, (Το ωρολόγιο Πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σύντομα)
  Εργαστήριο: 
  Εκπ/κής Ψυχολογίας, Συμβουλευτικής & Έρευνας
  .

27/09/2007
Πρόγραμμα Εξετάσεων Εισαγωγής στο ΠΜΣ (2007 - 2008)

 

 

 

 

Copyright © 2007
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Πανεπιστημιούπολη 45110, Ιωάννινα