2ο ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ


Εξάμηνο Γ (Χειμερινό)

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1. Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση και την Έρευνα
2. Διαγνωστική: Θεωρία-Μεθοδολογία ( Tests )

 

 

Εξάμηνο Δ (Εαρινό)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1. Προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου –Μελέτη περιπτώσεων
2. Πρακτική Άσκηση
3. Διπλωματική Εργασία

 << Προηγούμενη σελίδα

Copyright © 2007
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Πανεπιστημιούπολη 45110, Ιωάννινα