Αντικείμενο και σκοπός του Προγρά΅΅ατος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η κατάρτιση πτυχιούχων που θεραπεύουν τις Επιστήμες της Αγωγής και η δημιουργία επιστημόνων εξειδικευμένων στο χώρο των Επιστημών της Αγωγής και της Λογοθεραπείας, ΅ε στόχο αφενός την προαγωγή των επιμέρους κλάδων των επιστημών αυτών μέσα από την ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας και την καλλιέργεια της επιστημονικής σκέψης γενικότερα, και αφετέρου τη στελέχωση της Εκπαίδευσης ΅ε προσωπικό άρτια καταρτισμένο και ικανό να ανταποκριθεί στην αποστολή του.Το Πρόγραμμα οργανώνει και λειτουργεί το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε σύμπραξη με το Τμήμα Λογοθεραπείας του ΤΕΙ Ηπείρου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10-12 του Ν.2083/1992.

 

 

7/11/2007
Aποτελέσματα Εξετάσεων Εισαγωγής στο ΠΜΣ (2007 - 2008)

 

 


Copyright © 2007
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης,
Πανεπιστημιούπολη 45110, Ιωάννινα

Επικοινωνήστε με την webmaster