Υλικοτεχνική Υποδομή

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης προσφέρουν την υπάρχουσα υποδομή σε κτίρια και εξοπλισμό.

Πιο συγκεκριμένα οι υποδομές που χρησιμοποιούνται είναι:

- Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, Συμβουλευτικής και Έρευνας του ΠΤΔΕ.
- Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Π.Ι.
- Αίθουσες διδασκαλίας του ΠΤΔΕ.

Γραμματεία:
Αργύρης Ν. Γιαννέλος
ΠΤΔΕ, 2ος όροφος
τηλ. 26510 95897

Copyright © 2007
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Πανεπιστημιούπολη 45110, Ιωάννινα