Ίδρυση - Λειτουργία

  • Διαβάστε το ΦΕΚ ίδρυσης και λειτουργίας (pdf).

 

Γενικά στοιχεία

- Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Οι προτεινόμενες μεταπτυχιακές σπουδές οδηγούν στην απόκτηση: Α. Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις Επιστήμες της Αγωγής σε συγκεκριμένη κατεύθυνση, Β. Διδακτορικού Διπλώματος στις Επιστήμες της Αγωγής σε συγκεκριμένη κατεύθυνση

- Χρονική διάρκεια απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα και για το Διδακτορικό Δίπλωμα σε έξι (6) τουλάχιστον εξάμηνα. Για την κατάταξη στους υποψήφιους διδάκτορες απαιτείται η κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης (Μaster).

Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε τριάντα (30) συνολικά.

 

Copyright © 2007
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Πανεπιστημιούπολη 45110, Ιωάννινα