- Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γεώργιος Δήμου, Καθηγητής, Διευθυντής ΠΜΣ
Αναστάσιος Εμβαλωτής, Επίκουρος Καθηγητής
Γρηγόρης Καραφύλλης Καθηγητής
Γεώργιος Καψάλης, Καθηγητής
Χαράλαμπος Κωνσταντίνου, Καθηγητής, Πρόεδρος ΠΤΔΕ
Ανδρέας Μπρούζος, Καθηγητής
Μαρία Πουρνάρη, Επίκουρη Καθηγήτρια
Σπύρος Σούλης, Επίκουρος Καθηγητής

- Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Σωτήριος Λουκάς, Καθηγητής, Αντιπρύτανης

- Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ιωάννης Καστανιουδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής

- Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Τμήμα Λογοθεραπείας

Βικτωρία Ζακοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια
Ναυσικά Ζιάβρα, Επίκουρη Καθηγήτρια

Copyright © 2007
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Πανεπιστημιούπολη 45110, Ιωάννινα