Ταχυδρομική Διεύθυνση

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Πανεπιστημιούπολη
45110 Ιωάννινα

e-mail: logotherapy@protagoras.edu.uoi.gr

 

Copyright © 2007
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Πανεπιστημιούπολη 45110, Ιωάννινα