Σύντομο Βιογραφικό
Βιβλία
Αναλυτικό CV
Ανακοινώσεις
Επικοινωνία
Αρχική Σελίδα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή Επιστημών Αγωγής
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Ανδρέας Μπρούζος

Καθηγητής

Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, Συμβουλευτικής & Έρευνας

Ε.Ε.Ψ.Σ.Ε.


Κατασκευή Ιστοσελίδας: Κ. Μπαλωμένος